wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

HISTORIA BIBLIOTEKI

Strona główna, , Administrator - 10.06.2010 18:41

A   A   A  
HISTORIA BIBLIOTEKI

17 kwietnia 1946 roku wszedł w życie Dekret o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który ustanowił ogólnokrajowe sieci bibliotek publicznych, szkolnych i naukowych. 

 Obowiązek tworzenia i utrzymywania powszechnych bibliotek publicznych nałożono na samorządy terytorialne. Gwarantować one miały: etat dla bibliotekarza (także opłacenie kosztów kursu bibliotekarskiego), ustaloną kwotę na zakup książek, odpowiedni lokal, opał i światło. Na szczeblu gminnym za zakładanie bibliotek odpowiedzialne były Gminne Rady Narodowe.

 W Kronice Szkoły Powszechnej w Kuślinie, założonej 1.VIII.1946 przez ówczesnego kierownika Edmunda Chrzanowskiego czytamy:

Święto Oświaty” obejmowało dwa dni: 1 i 3.V.1946. Celem było propagowanie idei bibliotekarskiej i zdobycie środków na zakładanie bibliotek. Na rok oświaty zebrał Kuślin 1338 złotych za pośrednictwem szkoły.”

 1948   Ze stu książek podarowanych przez nowotomyską bibliotekę powiatową powstał zalążekGromadzkiej Biblioteki Publicznej.Niewielki księgozbiór biblioteki mieścił się w jednej biurowej szafie.Pieczę nad książkami pełniła pracownica Prezydium Rady Narodowej- WANDA KICIŃSKA 

„ W ubiegłym roku założono „Bibliotekę Gminną.

Biblioteka Powiatowa przysłała tymczasem 100 tomów.

W tych dniach zamieniono książki na 100 innych tomów.

Dzieła zeszłoroczne przesłano do Głupoń, gdzie utworzono punkt biblioteczny.

Zarząd Gminny zakupił na własny rachunek dla gminy jeszcze za 10000 zł dzieł częściowo podręcznych”  

 (Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Kuślinie, 1949 rok) 

1949   W szkole podstawowej w Głuponiach otwarto punkt biblioteczny.

1950   W bibliotece gminnej w Kuślinie zatrudniono pierwszą etatową bibliotekarkę– JANINĘ GANDĘ (Janina Polus), która pracowała tutaj niespełna dwa lata: od 1950 do 1951 roku. Pierwsza księga inwentarzowa biblioteki pochodzi z roku, w którym Pani Janina rozpoczęła pracę w bibliotece.Biblioteka mieściła się wówczas w budynku Gminnej Rady Narodowej.

Otwarto filię biblioteki w Wąsowie

 Od 1951-1973  Systematycznie wzrasta liczba czytelników. Powiększa się księgozbiór. Zmieniają się bibliotekarki. Posadę kierownika placówki kolejno obejmują:

LEOKADIA PTAK ( obecnie Leokadia Toporek) - zatrudniona w latach 1951 do 1955

ANIELA DOLATA (obecnie Aniela Cieślak) - pracowała w kuślińskiej bibliotece od 1955 do 1959

JANINA PRZYBYŁ (obecnie Janina Szwarc) Swą bibliotekarską karierę rozpoczęła w Kuślinie w 1959 roku, gdzie pracowała do 1966 roku. Następnie Pani Janina zatrudniona była w bibliotece miejskiej w Buku. Początkowo w oddziale dla dzieci, a później w latach 1970 - 2001, pełniąc funkcję dyrektora biblioteki miejskiej.

WIESŁAWA RATAJ (obecnie Kaczmarek). W Gromadzkiej Bibliotece Publicznej w Kuślinie pracowała w latach 1966 do 1971. Z biblioteki publicznej w Kuślinie, przeniosła się do placówki szkolnej w Michorzewie, gdzie na stanowisku nauczyciela- bibliotekarza pracuje do dziś.

GRAŻYNA ORWAT. Związana z kuślińską placówką biblioteczną od 1971 do 1973 roku.

MIROSŁAWA KULAWIAK. Funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie pełniła od 1973 roku do momentu przejścia na emeryturę w 2010 roku.

1977  Biblioteka po dwukrotnej zmianie lokalu, doczekała się nowego, przestronnego, specjalnie dla niej wybudowanego pomieszczenia w nowopowstałym Gminnym Ośrodku Kultury.

1981  Utworzenie filii biblioteki w Śliwnie

1986  Otwarcie filii w Michorzewie

1990-2000  Lata dziewięćdziesiąte, to okres transformacji ustrojowej. Przynosi on szereg zmian, także w funkcjonowaniu placówki.

W 1991 roku likwidacji uległa filia biblioteki w Śliwnie. Zamknięte zostały punkty biblioteczne.Zmieniły swoją dotychczasową lokalizację filie biblioteczne w Wąsowie i Michorzewie. Ich siedziby zostały umieszczone w  szkołach podstawowych, wspólnie z bibliotekami szkolnymi.

2002 Zapoczątkowano komputeryzację biblioteki gminnej oraz wdrażanie systemu „Sowa”

2005 Otwarto  bezpłatną czytelnię internetową

2010 31 grudnia 2010 roku na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor biblioteki—Mirosława Kulawiak. W GBP przepracowała 37 lat.

2011 W styczniu 2011 stanowisko dyrektora GBP w Kuślinie objęła Maria Czekała.

13 marca 2011 roku, staraniem GBP wydano publikację „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Przewodnik po gminie Kuślin” . To pierwsza książka opisująca historię i teraźniejszość gminy. 

2012 We współpracy i przy pomocy  Ośrodka KARTA rozpoczęto tworzenie przy bibliotece Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

http://kuslin.archiwa.org

2013 Katalog  zbiorów dostępny on-line—w Internecie

http://kuslin.bibliotekant.pl/sowacgi.php?KatID=4

2015  Od stycznia 2015 roku, po wcześniejszym elektronicznym skatalogowaniu zbiorów, wprowadzono system elektronicznej obsługi kont czytelników.

 


Dodaj do: Wykop ten artykuł! Dodaj na Śledzik! Dodaj na Twitter! Dodaj na FaceBook! Dodaj na Blip! Dodaj na Pinger!     |     Wyślij link

Galeria

W 1977 roku biblioteka otrzymała nowy lokal
W 1977 roku biblioteka otrzymała nowy lokal
1977 rok - wypożyczalnia
1977 rok - wypożyczalnia
Przestronny lokal biblioteki mieścił się na piętrze budynku GOK
Przestronny lokal biblioteki mieścił się na piętrze budynku GOK

Spotkanie  z dziennikarzami Gazety Poznańskiej
Spotkanie z dziennikarzami Gazety Poznańskiej
W czytelni
W czytelni
Mirosława Kulawiak
Mirosława Kulawiak

zobacz całą galerię ››


Inne w tym dziale

04.06.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
POLOWANIE NA KSIĄŻKĘ 2022 ››
10.05.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022 - SPOTKANIA Z... ››
01.05.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
RODZINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA... ››
11.04.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
WARSZTATY PIĘKNEGO CZYTANIA ››
06.04.2022 - Strona główna, komentarzy: 0
UWAGA! ZMIANA GODZIN OTWARCIA... ››

Galeria zdjęć

Dołącz do nas na Facebooku

 

Polecane strony www

 

 

 

BIBLIOTEKI W INTERNECIE

ACADEMICA

E-SENIOR

E-senior

KSIĄŻKA NA TELEFON

KSIĄŻKA NA TELEFON

LINKI DO LEKTUR SZKOLNYCH
0.011320829391479